2021 m. balandžio mėnesį startavo Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų daugiakultūrė pramoga – virtuali paroda „Kur Kazytė ir Kazys, neužilgo Velykų šurmulys“, kurios iniciatorius – Nemenčinės vaikų lopšelis – darželis.

Šis renginys orientuotas formuoti naujas bei išsaugoti senas mūsų krašto tradicijas ir puoselėti perdavimo jaunajai kartai nuostatas. Juk tauta yra tiek stipri, kiek ji žino savo šaknis ir savo krašto istoriją. Būtent todėl tautinio paveldo nuo mažų dienų puoselėjimas ir išsaugojimas mums yra toks svarbus.

Smagu, kad dalyviai domėjosi savo krašto etnokultūra ir tradicijomis, bendruomenėse ugdė vaikų meninius gebėjimus. Kurdami naujas bei išmokdami jau žinomas skanduotes vaikai mokėsi išgirsti žodžių ritmą, jų skambesį. Bendradarbiaudami savo grupėse kūrė Kaziuko turgaus ir Velykų aplinkas bei stiprino kūrybingumo, draugiškumo bei bendrumo pojūtį.

Už dalyvavimą dėkojame Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio ,,Saulučių“ grupės mokytojai Svetlanai Černyševai, Kabiškių vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukų“ grupės mokytojai Alinai Černiavskai, Riešės vaikų darželio ,,Saulės zuikučių“ grupės mokytojai Agnei Rudytei ir Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio ,,Bitučių“, ,,Kiškučių“, ,,Žvirbliukų“, ,,Meškiukų“ grupių mokytojoms Danutei Janavičienei, Gražinai Golubovienei, Ivonai Kačanovskajai, Marijai Boguckai, Jolantai Kapustinai bei meninio ugdymo mokytojai Danutai Biekšienei.

Ir, aišku, didžiausia padėka skiriama visiems daugiakultūrėje pramogoje – virtualioje parodoje „Kur Kazytė ir Kazys, neužilgo Velykų šurmulys“ dalyvavusiems vaikams.

Leave a comment