Apie mus

1963-1978 metais veikė lopšelis įsikūręs prie bažnyčios, kur buvo ugdomi vaikai nuo 1 iki 3 metų.

Pirmasis Nemenčinės miesto vaikų darželis įkurtas 1944 m. funkcionavo iki 1963 m., pirmoji darželio vedėja buvo Franciška Karuzo, kuri vėliau persikraustė gyvenanti į Kanadą.

Tais pačiais metais veikė darželis Piliakalnio gatvėje,
kuri lankė 4-7 metų vaikai.

Pirmasis tipinis vaikų lopšelis-darželis buvo pastatytas prie Neries upės 1978 m.

Nuo 1994 m. iki 2009 m. lopšelis-darželis perduotas mokykloms.

1989 m. gražiame pušyne pastatytas dar vienas 12 grupių lopšelis-darželis.

2010 m. po  vaikų lopšelio-darželio renovacijos Kranto g.  įkurta 10 papildomų grupių.

Nuo 2010 m. spalio mūsų įstaiga atrodo jau taip.

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis yra atskira ikimokyklinė įstaiga, kurioje ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 5 metų.

Kindori

 Ugdytinių skaičius

  • Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 1 d.  priimti 74 vaikai.

2020/2021 m. 

UgdymasGrupių skaičiusVaikų skaičiusUgdytinių skaičius pagal ugdomąją kalbą
LietuviųLenkųRusų
Ankstyvasis46134270
Ikimokyklinis7140636017
Iš viso11201978717

Lopšelio-darželio vizija

Atvira ir šiuolaikiška ikimokyklinė ugdymo įstaiga, gebanti atpažinti ir tenkinti kiekvieno vaiko ir jo šeimos poreikius, ugdymą grindžianti inovatyviais metodais ir įdomia bei modernia aplinka.

Lopšelio-darželio misija

Teikti 1,5–5 metų amžiaus vaikams ikimokyklinio ugdymo paslaugas, garantuojančias gerą vaiko savijautą ir aktyvumą, atliepiančias individualius vaiko gebėjimus, poreikius ir lūkesčius, bei užtikrinančius sėkmingą socializaciją.

Lopšelio-darželio vertybės

Dirbdami su vaikais vadovaujamės šiomis vertybėmis:

  • Draugiškas ir palankus vaikams bei darbuotojams mikroklimatas;
  • Pedagoginio meistriškumo ir ugdymo kokybės siekis;
  • Tikslų vieningumas ir atsakomybė už ugdymo(-si) rezultatus;
  • Vaiko poreikiams pritaikyta ir šiuolaikiškai aprūpinta edukacinė aplinka;
  • Kiekvieno darbuotojo nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas.

Lopšelio-darželio pagrindinis veiklos tikslas:

Kurti saugią edukacinę aplinką, kurioje kiekvienas vaikas galėtų individualiai tobulinti savo gebėjimus savarankiškai ir padedant suaugusiajam įgytų pasitikėjimą savimi, jaustųsi orus, saugus, mylimas ir gerbiamas.

Lopšelio-darželio pagrindiniai veiklos uždaviniai:

  • Sukurti aplinką, kurioje kiekvienas vaikas pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiaisiais, vaikais, mokytųsi spręsti kasdienes problemas, atsižvelgtų į savo ir kitų ketinimus bei veiksmų pasekmes;
  • Skatinti vaikų aktyvų dalyvavimą ir kūrybišką išreiškimą savęs ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenės gyvenime;
  • Grupėse organizuotis taip, kad mokydamasis pažinti savo individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, vaikas aktyviai veiktų: žaistų, klausinėtų, tyrinėtų, rinktųsi veiklos būdus ir priemones, samprotautų apie tai, ko išmoko, numatytų tolesnės veiklos žingsnius.
Kindori

Laiminga aplinka

Aktyvus mokymasis

Kūrybinės pamokos

Nuostabi žaidimų aikštelė