Veiklos sritis Iikimokyklinis ugdymas Švietimo pagalba

Veiklos sritis – švietimas (kodas 85);

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis  – ikimokyklinis ugdymas (kodas 85.10.10);

Kitos ne švietimo rūšys:

  • kitų maitinimo paslaugų teikimas (kodas56.29).

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo Nemenčinės vaikų lopšelyje-darželyje patirtis

2007 m. Nemenčinės vaikų lopšelyje-darželyje buvo parengtos ikimokyklinio ugdymosi programos „Vaikystės šalis“ ugdymuisi lietuvių grupėse ir „Kodėlčiukai“ ugdymuisi lenkų ir rusų grupėse.

2013 m. parengta bendra lietuvių, lenkų ir rusų ikimokyklinio ugdymo programa „Smalsučių žingsneliai“, remiantis aukščiau išvardintomis programomis ir užtikrinant įstaigą lankančių ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi vientisumą bei ugdymosi programos atitiktį nuolat kintantiems reikalavimams ir naujoms ugdymosi tendencijoms.

2014 m. atsižvelgiant į vaikų poreikius pagal amžių, bendra ikimokyklinio ugdymo programa „Smalsučių žingsneliai“ buvo atnaujinta ir patobulino tik iš esmės.

Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė 2020 m. parengė naują ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi programą ,,Pažinimo žingsneliai“, kuri atitinka šiandienos reikalavimus, yra orientuota į žingsneliais įgyvendinamas vaiko veiklos sritis. Programa ,,Pažinimo žingsneliai“ jau parengta ir laukia Vilniaus rajono savivaldybės tarybos pritarimo.

(INFORMACIJA RUOŠIAMA)